Kiropraktisk Klinik Hadsten

Sundhedshuset, Østergade 3, 8370 Hadsten
Tlf 86 98 12 34

Links

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk kiropraktor Forening Honorarer/

Sygeforsikringen Danmark tilskud

Kiropraktor studiet på Syddansk Universitet

Kiropraktik og Sundhed

Patienterstatningen

Psykomotorisk terapi

Kiropraktorguide

Utilsigtede hændelser

Kvalitetssikring og klagemuligheder

Hos Kiropraktoren er vi autoriserede behandlere i det danske sundhedsvæsen. Behandlingskvalitet og patientsikkerhed har vores højeste opmærksomhed. I det danske sundhedsvæsen har man som patient klagerettigheder og mulighed for at søge erstatning. Hvis du som patient ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling eller brud på dine rettigheder som patient, kan du henvende dig til Styrelsen For Patientklager på www.stps.dk

Ønsker du at søge erstatning, fordi du er kommet til skade i forbindelse med behandling eller undersøgelse i sundhedsvæsnet, kan det ske til www.pebl.dk

© 2019 Kiropraktisk Klinik Hadsten